Vedenie účtovníctva
Mzdová personalistika
Daňové poradenstvo
Právne poradenstvo
Preklady a tlmočenie z/do talianskeho jazyka

Vyhľadávanie obchodných partnerov

- vyhľadávanie distribútorov či partnerov projektu

- spolupráca pri zakladaní a rozširovaní distribučných sietí

- zakladanie spoločných podnikov a vytváranie podmienok pre prenos výroby do Slovenskej republiky

- poradenstvo a plánovánie medzinárodnych finančných operácii

- asistencia vo vzťahoch s úverovými ústavmi Slovenskej republiky a Talianskom

Real time web analytics, Heat map tracking

C.T.S. CONSULT s. r. o.

Piaristická 6836
911 01 Trenčín

mobil: +421 915 843 760
tel: +421 326 402 159

e-mail: info@ctsconsult.sk

C.T.S. CONSULT, a.s.
Novákových 380/18
CZ-180 00 Praha 8

tel.: +420 226 238 111

web: www.cts.cz

Copyright (c) C.T.S. Consult, s.r.o. 2015. All rights reserved.
Designed by www.mtsys.sk