Vedenie účtovníctva
Mzdová personalistika
Daňové poradenstvo
Právne poradenstvo
Preklady a tlmočenie z/do talianskeho jazyka

Naše služby

C.T.S. CONSULT s.r.o. sa plne sústreďuje na poskytovanie poradenských služieb
s dôrazom na maximálne komplexné a praktické pokrytie potrieb talianskej klientely.

Do portfólia služieb patrí predovšetkým :

    analýza trhu a výrobných sektorov
    štúdie vykonateľnosti
    vyhľadávanie obchodných partnerov
    príprava a zakladanie obchodných spoločností
    účtovné a daňové poradenstvo
    právna a personálna asistencia
    poradenstvo pre ľudské zdroje


V súvislosti so snahou pokryť celé spektrum požiadaviek talianskej klientely si ďalšie
zvyšovanie kvality našich služieb vyžiadalo užšiu spoluprácu s dodávateľmi poskytujúcich vysoko
špecializovaný a certifikovaný servis. Skupina C.T.S. , ktorá od začiatku roku 2003 vytvára
nadštandardné podmienky pre doposiaľ iba voľne spolupracujúce subjekty, umožňuje plne
využiť ich potenciálu a skúseností predovšetkým vo sfére auditorských služieb, účtovného
a daňového poradenstva, právnej agendy, reklamných aktivít, engineeringu a lobby.

Real time web analytics, Heat map tracking

C.T.S. CONSULT s. r. o.

Piaristická 6836
911 01 Trenčín

mobil: +421 915 843 760
tel: +421 326 402 159

e-mail: info@ctsconsult.sk

C.T.S. CONSULT, a.s.
Novákových 380/18
CZ-180 00 Praha 8

tel.: +420 226 238 111

web: www.cts.cz

Copyright (c) C.T.S. Consult, s.r.o. 2015. All rights reserved.
Designed by www.mtsys.sk