Vedenie účtovníctva
Mzdová personalistika
Daňové poradenstvo
Právne poradenstvo
Preklady a tlmočenie z/do talianskeho jazyka

Naše služby

C.T.S. CONSULT s.r.o. sa plne sústreďuje na poskytovanie poradenských služieb
s dôrazom na maximálne komplexné a praktické pokrytie potrieb talianskej klientely.

Do portfólia služieb patrí predovšetkým :

    analýza trhu a výrobných sektorov
    štúdie vykonateľnosti
    vyhľadávanie obchodných partnerov
    príprava a zakladanie obchodných spoločností
    účtovné a daňové poradenstvo
    právna a personálna asistencia
    poradenstvo pre ľudské zdroje


V súvislosti so snahou pokryť celé spektrum požiadaviek talianskej klientely si ďalšie
zvyšovanie kvality našich služieb vyžiadalo užšiu spoluprácu s dodávateľmi poskytujúcich vysoko
špecializovaný a certifikovaný servis. Skupina C.T.S. , ktorá od začiatku roku 2003 vytvára
nadštandardné podmienky pre doposiaľ iba voľne spolupracujúce subjekty, umožňuje plne
využiť ich potenciálu a skúseností predovšetkým vo sfére auditorských služieb, účtovného
a daňového poradenstva, právnej agendy, reklamných aktivít, engineeringu a lobby.

Real time web analytics, Heat map tracking
Copyright (c) C.T.S. Consult, s.r.o. 2015. All rights reserved.
Designed by www.mtsys.sk