Vedenie účtovníctva
Mzdová personalistika
Daňové poradenstvo
Právne poradenstvo
Preklady a tlmočenie z/do talianskeho jazyka

Právna a personálna asistencia

- domiciliácia veškerých právnych záležitostí

- poradenstvo v oblasti zmlúv a poplatkov vyplývajúcich z operácií uskutočňovaných  na slovenskom území

- vedení korešpondencie a získavanie povolení a potvrdení vrátane prípravy žiadostí o povolení pobytu pre cudzincov

- spolupráca pri výbere právneho zástupcu v záležitostiach právnych a finančných

- tlmočnícke a prekladateľské služby v obchodnom a právnom styku

- interim management

Real time web analytics, Heat map tracking
Copyright (c) C.T.S. Consult, s.r.o. 2015. All rights reserved.
Designed by www.mtsys.sk