Vedenie účtovníctva
Mzdová personalistika
Daňové poradenstvo
Právne poradenstvo
Preklady a tlmočenie z/do talianskeho jazyka

Právna a personálna asistencia

- domiciliácia veškerých právnych záležitostí

- poradenstvo v oblasti zmlúv a poplatkov vyplývajúcich z operácií uskutočňovaných  na slovenskom území

- vedení korešpondencie a získavanie povolení a potvrdení vrátane prípravy žiadostí o povolení pobytu pre cudzincov

- spolupráca pri výbere právneho zástupcu v záležitostiach právnych a finančných

- tlmočnícke a prekladateľské služby v obchodnom a právnom styku

- interim management

Real time web analytics, Heat map tracking

C.T.S. CONSULT s. r. o.

Piaristická 6836
911 01 Trenčín

mobil: +421 915 843 760
tel: +421 326 402 159

e-mail: info@ctsconsult.sk

C.T.S. CONSULT, a.s.
Novákových 380/18
CZ-180 00 Praha 8

tel.: +420 226 238 111

web: www.cts.cz

Copyright (c) C.T.S. Consult, s.r.o. 2015. All rights reserved.
Designed by www.mtsys.sk