Vedenie účtovníctva
Mzdová personalistika
Daňové poradenstvo
Právne poradenstvo
Preklady a tlmočenie z/do talianskeho jazyka

Poradenstvo pre ľudské zdroje

- strategické riadenie ľudských zdrojov – vízie, misie, stratégie organizácie, ich prepojenie s ostatnými systémami

- personálny audit – mapovanie situácie všetkých oblastí HR (procesy, motivácie, odmeňovanie, organizačné zložky, komunikácia, vzdelávanie a profesný rozvoj, nábor zamestnancov…)

- prieskum spokojnosti zamestnancov

- firemná kultúra

- vyhľadávanie a výber zamestnancov – používané metódy: Executive Search, vyhľadávanie  v našej databáze, inzercia

- hodnotenie potenciálu zamestnancov – Assessment Centre, Development Centre

- diagnostika v oblasti ľudských zdrojov – nástroje sebapoznávania a sebazdokonaľovanie, motivační faktory, odolnosť voči stresu, špeciálne znalosti, štruktúra osobnosti, temperament

- poradenstvo  pri odmeňovaní

- riadenie výkonu zamestnancov – efektívne systémy riadenia výkonnosti šité na mieru klienta, hodnotenia zamestnancov, stanovenie  a prepojenie cieľov  jednotlivca s cieľom spoločnosti

- vzdelávanie a rozvoj – analýza vzdelávacích a tréningových potrieb, návrh vzdelávacej stratégie reflektujúcu dlhodobé ciele spoločnosti, návrh vzdelávacích a tréningových aktivít, meranie účinnosti tréningových programov, profesionálny rozvoj jednotlivcov – typy seminárov a tréningov – manažérske a predajné znalosti, napr. efektívna komunikácia, riadenie zmien v spoločnosti, leadership, efektívny  tým, vedenie porád, stanovovanie priorít, riešenie konfliktov, koučovanie, mentoring, akčné tréningy, prezentačné znalosti, vyjednávanie, predajné znalosti, poskytnutie  spätnej väzby, budovanie a rozvoj teamov, vyhodnotenie efektívnosti tréningov, teambuildingové aktivity a ďalšie

- outplacement – pomoc pri zvládnutí všetkých činností spojených so znižovaním počtu zamestnancov pri prepúšťaní, návrh  a realizácia výhodných riešení z hľadiska nielen finančného, ale i etického, podpora obom partnerom – spoločnosti i odchádzajúcim zamestnancom pri zachovaní pozitívneho image

- spoločnosti a udržanie motivovaných pracovníkov

- personálny informačný systém

- outsourcing HR

Pomáhame spoločnostiam využiť plného potenciálu pri dosahovaní lepších výsledkov.

Real time web analytics, Heat map tracking
Copyright (c) C.T.S. Consult, s.r.o. 2015. All rights reserved.
Designed by www.mtsys.sk