Vedenie účtovníctva
Mzdová personalistika
Daňové poradenstvo
Právne poradenstvo
Preklady a tlmočenie z/do talianskeho jazyka

Domov

Príprava a zakladanie obchodných spoločností

- poradenská činnosť a asistencia pri zakladaní spoločností podľa slovenského a talianskeho práva a pri zriaďovaní organizačných zložiek zahraničných spoločností na slovenskom  území

- výber najvhodnejšieho typu spoločnosti a dodanie štatutárnych orgánov

- zriaďovanie sídiel spoločností, vedenie povinných kníh a evidencií

Real time web analytics, Heat map tracking
Copyright (c) C.T.S. Consult, s.r.o. 2015. All rights reserved.
Designed by www.mtsys.sk