Vedenie účtovníctva
Mzdová personalistika
Daňové poradenstvo
Právne poradenstvo
Preklady a tlmočenie z/do talianskeho jazyka

Domov

Vyhľadávanie obchodných partnerov

- vyhľadávanie distribútorov či partnerov projektu

- spolupráca pri zakladaní a rozširovaní distribučných sietí

- zakladanie spoločných podnikov a vytváranie podmienok pre prenos výroby do Slovenskej republiky

- poradenstvo a plánovánie medzinárodnych finančných operácii

- asistencia vo vzťahoch s úverovými ústavmi Slovenskej republiky a Talianskom

Real time web analytics, Heat map tracking
Copyright (c) C.T.S. Consult, s.r.o. 2015. All rights reserved.
Designed by www.mtsys.sk