Vedenie účtovníctva
Mzdová personalistika
Daňové poradenstvo
Právne poradenstvo
Preklady a tlmočenie z/do talianskeho jazyka

Domov

Štúdie vykonateľnosti

- hĺbková analýza jednotlivých investičných faktorov a rizík

- vyhodnotenie pozície produktu na lokálnom trhu

- priebežné marketingové štúdie a prieskum trhu behom nasadzovania produktu

Real time web analytics, Heat map tracking
Copyright (c) C.T.S. Consult, s.r.o. 2015. All rights reserved.
Designed by www.mtsys.sk